Regulamin

Szanowni Państwo,Informujemy, że z powodu prac technicznych nadawanie przesyłek jest chwilowo niemożliwe

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

Portalkurierski.pl

1. Informacje dotyczące nadawania paczek, opłat dodatkowych i kar.
Szanowni Klienci,
W związku z nadużyciami polegającymi na zaniżeniu wagi oraz wymiarów paczek jak również określania czy paczka jest paczką standardową czy też niestandardową,
zostaliśmy zmuszeni do wprowadzenia procedur weryfikacji zleceń generowanych przez nasz system i co za tym idzie obciążania klientów dodatkowymi dopłatami.W przypadku ujawnienia takich sytuacji zostaną naliczone opłaty dodatkowe zgodnie z cennikiem przedstawionym poniżej. Dodatkowo ze względu na opóźnienia ze strony
UPS, FEDEX, DHL,DPD, ROHLIG SUUS zastrzegamy sobie prawo do wystawiania faktury VAT do 5 miesięcy wstecz od daty nadania przesyłki.Dla Państwa wygody, poniżej przedstawiamy dokładny opis usług jakie świadczy nasz serwis wraz z definicjami i parametrami, w tym także parametry paczekw
niestandardowych i innych obarczonych dodatkowymi dopłatami.Opłata za przesyłki nietypowe i zaniżenie wymiarów paczki/palety:

Przewoźnik UPS

Usługa

Dopłata za usługę

Dopłata za weryfikację

Paczka niestandardowa krajowa

15zł

5zł

Paczka niestandardowa międzynarodowa

30zł

5zł

Duża paczka

150zł

5zł

Przekroczenie maksymalnych wymiarów

150zł

5zł

Zaniżenie wagi rzeczywistej i/lub wymiarowej paczki w przypadku kiedy ma to wpływ na zmianę ceny usługi.

*Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem serwisu www.portalkurierski.pl

5zł

Nadanie paczki której waga rzeczywista i/ lub gabarytowa przekracza 70 kg

**Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem UPS

5zł

Przewoźnik DHL

Usługa

Dopłata za usługę

Dopłata za weryfikację

Paczka niestandardowa

50zł

5zł

Przekroczenie maksymalnych wymiarów

**Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem DHL

5zł

Nadanie paczki której waga rzeczywista przekracza 25 kg

**Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem DHL

5zł

Paleta niestandardowa

+100% ceny usługi podstawowej

5zł

Przewoźnik FEDEX

Usługa

Dopłata za usługę

Dopłata za weryfikację

Paleta niestandardowa

+100% ceny podstawowej

5zł

Paczka niestandardowa

+100% ceny podstawowej

5zł

Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej wagi tj. 1000kg

620zł

5zł

Przekroczenie maksymalnych wymiarów palety: obliczenie wagi wymiarowej palety i wybranie z dwóch (waga rzeczywista/waga wymiarowa) większej.

+100% ceny podstawowej + cena za paletę w odpowiednim przedziale wagowym zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem serwisu www.portalkurierski.pl

5zł

Zaniżenie wagi rzeczywistej i/lub wymiarowej paczki w przypadku kiedy ma to wpływ na zmianę ceny usługi.

*Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem serwisu www.portalkurierski.pl

5zł

Nadanie paczki której waga rzeczywista i/ lub gabarytowa przekracza 70 kg

**Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem FEDEX

5zł

Przewoźnik DPD

Usługa

Dopłata za usługę

Dopłata za weryfikację

Paczka niestandardowa krajowa

15zł

5zł

Przekroczenie maksymalnych wymiarów

**Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem DPD

5zł

Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej wagi 

***Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem DPD

5zł

Zaniżenie wagi rzeczywistej i/lub wymiarowej paczki w przypadku kiedy ma to wpływ na zmianę ceny usługi.

*Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem serwisu www.portalkurierski.pl

5zł

*Cena zgodna z aktualnym cennikiem serwisu www.portalkurierski.pl w przypadku usług ujętych w ofercie serwisu www.portalkurierski.pl
**W przypadku usług nie ujętych w serwisie www.portalkurierski.pl, za aktualny przyjmuje się cennik danej firmy kurierskiej tj. UPS, DHL, DPD lub FEDEX.
Podane ceny zawierają podatek VAT 23%. Dopłata za weryfikację doliczana jest każdorazowo do każdej usługi.


Dla Państwa wygody przygotowaliśmy specjalną BAZĘ WIEDZY dotyczącą nadawania przesyłek kurierskich. Znajdziecie tam Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące wymiarów przesyłek czy rodzajów usług. KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZEJŚĆ DO BAZY WIEDZY


Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę aby bardzo dokładnie wykonywać pomiar każdej paczki/palety. Podkreślamy, że każda paczka/paleta jest ważona i mierzona laserowo przez przewoźnika. Dokładne zasady pomiaru przesyłek określone są w regulaminach przewoźników, a regulaminy przewoźników stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

Wszelkie opłaty, dopłaty i kary, o których mowa w niniejszym regulaminie dotyczą każdego korzystającego z usług serwisu www.portalkurierski.pl.

2. Polityka prywatności

Art. 1 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Użytkownika w związku z wykonywaniem niniejszej umowy

jest R2G Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Józefa i Jana Rostafińskich 4, Warszawa

(kod pocztowy: 02-593), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS

0000335110, NIP: 701-01-94-877, Regon: 141963798 zwana dalej Zleceniobiorcą. Dane będą

przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy, na warunkach niniejszego Regulaminu. Dane

osobowe Użytkownika nie są udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o

ochronie danych osobowych. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do

treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Użytkownik powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych nadawców oraz odbiorców,

których jest administratorem w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych

osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926). Dane powierzone do przetwarzania będą przetwarzane

przez Zleceniobiorcę w celu realizacji usługi pośrednictwa w generowaniu listu przewozowego i

zostaną udostępnione Kurierowi realizującemu zamówioną przez Użytkownika usługę przewozową.

Zleceniobiorca oświadcza, że przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa

zgodnie z wymaganiami Art.36-39 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.

U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

Art. 2 KWESTIE TECHNICZNE I COOKIES (CIASTECZKA)

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Serwis

portalkurierski.pl wykorzystuje te dane wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych,

statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom

upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw serwisu

portalkurierski.pl, próby włamania lub innego działania na jego szkodę. Niektóre obszary serwisu

portalkurierski.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze

użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki

cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania

użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie

ich z dysku.

Art. 3 INFORMACJA HANDLOWA

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości a

Użytkownik wyraża na to zgodę. Do niezapowiedzianych wiadomości zalicza się informacje odnoszące

się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu) oraz wszelkie treści

reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora , bądź też niekomercyjne listy (np.

życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu, zawiadomienie o

niezapłaconych fakturach). Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce

otrzymywać informacji od Serwisu – z wyłączeniem powiadomień dotyczących niezapłaconych faktur

– poprzez wysłanie wiadomości email na adres bok@portalkurierski.pl. Wszelkie treści reklamowe

związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane

Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

Art. 4 ZABLOKOWANIE KONTA

Rozwiązanie umowy przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie, za pomocą

formularza kontaktowego w dziale kontakt bądź wiadomości elektronicznej e-mail na adres:

bok@portalkurierski.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług skutkuje zablokowaniem Konta.

Art. 5 KONTAKT Z NAMI

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu a w szczególności : polityki ochrony

prywatności oraz korzystania z serwisu prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy zawarty w

dziale kontakt lub bezpośrednio na adres poczty elektronicznej e-mail: bok@portalkurierski.pl

3. Ogólne zasady korzystanie z serwisu

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis portalkurierski.pl.

2. Zleceniobiorca – portalkurierski.pl

3. Zleceniodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prawna lub jednostka organizacyjna.

4. Kurier – firma kurierska (UPS, DHL, FEDEX, ROHLIG SUUS, DPD).

Rozdział 2. Zamawianie usług

1. Zleceniobiorca poprzez stronę internetową pośredniczy w generowaniu listu przewozowego na

przesyłkę uprawniającego do nadania przesyłki na koszt Zleceniobiorcy.

2. Tak wygenerowany list przewozowy uprawnia do nadania poprzez Kuriera przesyłki o parametrach

zawartych na tym liście.

3. Zleceniobiorca za w/w usługi pobiera opłatę w wysokości zawartej w aktualnym cenniku i w

oparciu o przysługujące Zleceniodawcy rabaty.

4. Z usług świadczonych przez Zleceniobiorcę korzystać mogą wszystkie podmioty prawne i osoby

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

5. Zleceniobiorca ma prawo do usunięcia lub/i zablokowania konta zarejestrowanego Zleceniodawcy

jeżeli ten, dopuścił się złamania jakiegokolwiek postanowienia regulaminu lub jeżeli nie uiścił w

terminie płatności za usługi świadczone przez Zleceniobiorcę.

6. Wszelkie usługi zlecone poprzez użycie adresu e-mail bądź nazwy użytkownika i hasła

Zleceniodawcy, traktuje się jako czynności dokonane bezpośrednio przez Zleceniodawcę do którego

przypisany jest login i hasło. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę loginu i hasła

dostępu bądź adresu email, z którego dokonywane jest zamówienie.

7. W celu realizacji zlecenia usługi Zleceniodawca wypełnia formularz „Nadaj Przesyłkę” dostępny na

stronie internetowej portalkurierski.pl.

8. Podanie nieprawdziwych danych dotyczących wymiarów, wagi przesyłki oraz innych wymaganych

parametrów uprawnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT na kwotę wynikającą z aktualnego

cennika Kuriera. Kurier i/lub Zleceniodawca uzyskują prawo do wstrzymania przesyłki w magazynach

Kuriera do czasu opłacenia w/w faktury, przy czym to Zleceniobiorca lub Kurier podejmują decyzje

czy przesyłkę przechować na magazynie, dostarczyć do odbiorcy czy zwrócić do nadawcy.

9. W przypadku naliczenia przez Kuriera dodatkowych opłat zgodnych z regulaminem (szczególnie:

opłata za zaniżenie wagi i/lub wymiarów, opłaty za przechowywanie, za ponowne próby doręczeń,

opłaty za element niestandardowy, zwrot do nadawcy, dużą paczkę itp.) koszty w/w opłat ponosi

Zleceniodawca.

10. Zleceniodawca wyraża niniejszym zgodę na wystawianie faktur, faktur korygujących i innych

dokumentów bez podpisu i zobowiązuje się do uregulowania należności wobec Zleceniobiorcy nie

później niż w przeciągu 7 dni od dnia wystawienia faktury. Szczegóły dostarczenia faktury określa

rozdział 4 pkt 5.

11. Zleceniobiorca nie odpowiada za problemy z funkcjonowaniem poczty e-mail, innych

przekaźników informacji, za błędy powstałe z winy Kuriera lub niezależnych od niego przyczyn.

12. Po złożeniu zamówienia usługi, Zleceniodawca otrzyma e-mail z listem przewozowym.

Zleceniodawca jest zobowiązany do sprawdzenia wszelkich elementów listu przewozowego pod

kątem jego zgodności z rzeczywistością (prawidłowa kwota pobrania lub jej brak, poprawność adresu

i innych danych) oraz wydrukowania listu przewozowego i przekazania listu przewozowego wraz z

przesyłką Kurierowi. W przypadku gdy list przewozowy zawiera błąd Zleceniodawca zobligowany jest

do anulowania zlecenia i złożenie go ponownie. W przypadku skorzystania z błędnej etykiety

Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za następstwa wynikłe z użycia błędnej etykiety.

13. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych i nieprawdziwych

informacji.

14. Podczas rejestracji konta na stronie internetowej Zleceniobiorcy, Zleceniodawca nie wypełniając

pól dotyczących danych firmy, oświadcza iż nie prowadzi działalności gospodarczej.

15. Podczas rejestracji konta na stronie internetowej Zleceniobiorcy, Zleceniodawca wypełniając pola

dotyczące danych firmy, oświadcza iż prowadzi on działalność gospodarczą.

16. W przypadku gdy Zleceniodawca dokona zawyżonej wpłaty, różnica przekazana zostanie

automatycznie na konto użytkownika serwisu portalkurierski.pl. W przypadku gdy Zleceniodawca

zażąda zwrotu pieniędzy nadpłaconych, zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 5zł a

czas oczekiwania na zwrot nadwyżki wynosi do 4 dni roboczych.

17. W przypadku kiedy przesyłka zlecona przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy, z winy nadawcy bądź

odbiorcy, po odebraniu jej przez kuriera nie zostanie doręczona do miejsca nadania lub jeżeli

odbiorca przesyłki odmówi przyjęcia przesyłki wówczas Zleceniodawca obciążony zostaje kwotą za

przesyłkę w danej usłudze taką jaka wynika z jego aktualnych warunków cenowych w danym

przedziale wagowym.

Rozdział 3. Odpowiedzialność stron i reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania Usługi przez firmy kurierskie:

a)UPS, FEDEX, ROHLIG SUUS, DPD składane są do konkretnej firmy kurierskiej tylko i wyłącznie

za pośrednictwem serwisu portalkurierski.pl. W związku z powyższym reklamację należy kierować

drogą elektroniczną do Zleceniobiorcy na adres bok@portalkurierski.pl. Za wszelkie

nieprawidłowości w wykonaniu usługi Kuriera, odpowiada tylko i wyłącznie Kurier określony

odpowiednio na liście przewozowym. Informacje o dokumentach niezbędnych do złożenia reklamacji

znajdują się na stronie internetowej Zleceniobiorcy portalkurierski.pl w zakładce „Reklamacje”.

Wszystkie dokumenty należy WYSŁAĆ W JEDNEJ WIADOMOŚCI, drogą elektroniczną na adres

bok@portalkurierski.pl. Dokumenty reklamacyjne przekazywane są w formie niezmienionej do

odpowiedniego Kuriera, określonego na liście przewozowym. Rozpatrywane będą TYLKO I

WYŁĄCZNIE reklamacje zgłaszane na adres email: bok@portalkurierski.pl.

Wszelkie reklamacje składane na pozostałe konta pocztowe naszej firmy nie zostaną rozpatrzone.

b) DHL należy złożyć bezpośrednio do firmy kurierskiej DHL w następujący sposób:

1. Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego na usługi firmy DHL należy zarejestrować się na stronie

internetowej DHL: https://dhl24.com.pl/uzytkownik/zaloguj.html

2. System DHL poprosi aby użytkownik w danym momencie dołączył odpowiednie dokumenty (np.

list przewozowy, protokół szkody, fakturę zakupu itp.)

3. Po poprawnie przeprowadzonej procedurze, proces reklamacji zostanie rozpoczęty i pracownik

firmy DHL skontaktuje się z Państwem. Czas oczekiwania na odpowiedź ze strony firmy UPS, FEDEX,

DHL, ROHLIG SUUS, DPD– 30dni kalendarzowych. Dopuszcza się możliwość wydłużenia tego

okresu na czas nieokreślony z uwagi na wystąpienie wypadków losowych niezależnych od serwisu

portalkurierski.pl oraz od firmy UPS, DHL,ROHLIG SUUS, DPD lub FEDEX. Za sprawy związane z

przewozem towaru odpowiedzialność ponosi przewoźnik UPS, FEDEX,DHL, ROHLIG SUUS, DPD i

wszelkie reklamacje dotyczące usługi przewozowej rozpatrywane są przez przewoźnika UPS, FEDEX,

DPD, DHL, ROHLIG SUUS. Koniecznym elementem rozpatrzenia reklamacji jest posiadanie

potwierdzenia odbioru przesyłki przez Kuriera od Zleceniodawcy -w przypadku braku potwierdzenia

odbioru przesyłki reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość wydłużenia procedury reklamacyjnej o czas nieokreślony

w przypadku nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia przez Zleceniodawcę dokumentów

reklamacyjnych.

3. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy ograniczona jest do przekazania zlecenia odbioru przesyłki

Kurierowi.

4. Zleceniodawca ma obowiązek wygenerowany przez serwis portalkurierski.pl list przewozowy

wydrukować i umieścić na przesyłce. Brak zastosowania się do powyższej procedury(wysyłka na liście

przewozowym wypisanym ręcznie lub innym nie wygenerowanym przez system portalkurierski.pl) w

przypadku wykorzystania numeru rozliczeniowego Zleceniobiorcy spowoduje naliczenie kosztów

przesyłki według cennika danego Kuriera i dodatkowo Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami

administracyjnymi w kwocie 100 zł netto na co wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin.

Ponadto w przypadku wysyłki za pobraniem termin zwrotu środków na konto Zleceniodawcy

przedłużony zostanie do 14 dni roboczych.

5. Przekazanie zlecenia odbioru przesyłki od nadawcy nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji.

6. W związku z tym, że serwis portalkurierski.pl pośredniczy tylko i wyłącznie w wygenerowaniu listu

przewozowego wszelka odpowiedzialność za nieterminowy odbiór przesyłki przez Kuriera (lub brak

odbioru przez Kuriera) zostaje wyłączona a obowiązkiem Zleceniodawcy jest sprawdzenie listu

przewozowego i zlecenia pod kątem poprawności. Brak informacji od Zleceniodawcy uważa się za

akceptację poprawności listu przewozowego i zlecenia.

7. Przesyłkę można nadać samodzielnie w punktach przyjęć na podstawie listu przewozowego

wygenerowanego z serwisu portalkurierski.pl:

– punkt UPS -na podstawie listu przewozowego UPS,

– punkt DHL -na podstawie listu przewozowego DHL,

– punkt FEDEX -na podstawie listu przewozowego FEDEX,

– punkt DPD -na podstawie listu przewozowego DPD.

8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz utracone korzyści wynikające z

niemożności korzystania z serwisu, związane z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem

przesyłki.

9. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przekazania zlecenia dla Kuriera lub nieprawidłowości w

pracy serwisu portalkurierski.pl należy zgłaszać w formie elektronicznej poprzez e-mail na adres

bok@portalkurierski.pl. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni roboczych od daty jej

wpływu. Odpowiedź wysyłana jest Zleceniodawcy drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja

została wysłana.

10. Zleceniobiorca nie wyraża zgody na używanie numeru rozliczeniowego Zleceniobiorcy do

nadawania przesyłek na innym liście przewozowym niż otrzymany od Zleceniobiorcy. Nadanie

przesyłki z użyciem numeru rozliczeniowego Zleceniobiorcy na innym liście przewozowym (np.

wypisanym ręcznie) traktowane będzie jako szczególne zlecenie gdzie pobierana będzie indywidualna

opłata zgodna z aktualnym cennikiem danego Kuriera i dodatkowo Zleceniodawca zostanie obciążony

kosztami administracyjnymi w kwocie 100 zł netto na co wyraża zgodę akceptując niniejszy

regulamin.

11. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia oraz braki w realizacji zwrotów

pobrań oraz inne opóźnienia i braki oraz błędy jeżeli list przewozowy zawierał błędne dane

wprowadzone przez użytkownika oraz w przypadku skorzystania z listu przewozowego inny niż

wygenerowany przez serwis portalkurierski.pl.

12. Zleceniobiorca odmówi zapłaty dla Kuriera za przesyłkę, która została nadana na liście

przewozowym nie wygenerowanym przez serwis portalkurierski.pl. bez użycia numeru

rozliczeniowego Zleceniobiorcy .W takiej sytuacji Kurier naliczy standardową opłatę z aktualnego

cennika danego Kuriera, bez rabatów oraz obciąży Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z tą

przesyłką gdyż uważa się, że list przewozowy nie wygenerowany za pośrednictwem serwisu

portalkurierski.pl bez użycia numeru rozliczeniowego Zleceniobiorcy stanowi odrębną umowę jaką

Zleceniodawca zawarł bezpośrednio z Kurierem. Z racji tego Kurier ma prawo dochodzić wszelkich

należności określonych w jego cennikach a odpowiedzialność Zleceniobiorcy zostaje w takiej sytuacji

wyłączona z powodu nie dojścia do skutku umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

13. Zleceniobiorca w takim przypadku może odmówić zwrotu za niezrealizowaną przesyłkę

wygenerowaną przez serwis portalkurierski.pl na poczet opłaty za czynność wygenerowania listów

przewozowych.

14. W przypadku wygenerowania listu przewozowego za pośrednictwem serwisu portalkurierski.pl i

nie użyciu go do wysyłki (tzn. fizycznym nie umieszczeniu oryginalnego listu przewozowego) na

paczce i skorzystaniu z listu przewozowego innego podmiotu lub ręcznym przepisaniem danych na

list papierowy, firma Zleceniobiorcy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługę. Przesyłki

dokonywane za pośrednictwem generowania listu przewozowego przez serwis portalkurierski.pl

mogą być wysyłane tylko i wyłącznie przy użyciu wydrukowanego i umieszczonego na przesyłce

ORYGINALNEGO listu przewozowego.

15. Zleceniobiorca może dokonać potrąceń lub obciążyć Zleceniodawcę przesyłki dodatkowymi

kosztami określonymi w regulaminie w tabeli w pkt. 1. Informacje dotyczące nadawania paczek, opłat

dodatkowych i kar w przypadku gdy zlecenie wygenerowane różniło się od stanu faktycznego

(zaniżona waga przesyłki lub wymiary i inne koszty poniesione) lub zostały dla Zleceniodawcy

naliczone inne koszty, które nie zostały opłacone, w szczególności opłata za niestandardową

przesyłkę, przeważanie przesyłki itp.

16. W przypadku uszkodzenia przesyłki odbiorca zobowiązany jest do spisania protokołu szkody w

obecności kuriera. W przypadku kiedy odbiorca przesyłki nie stwierdzi uszkodzeń paczki tj. nie

zostanie spisany protokół szkody w obecności kuriera, a zawartość przesyłki zostanie uszkodzona

wówczas Zleceniodawca nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie.

17. Anulowanie listu przewozowego odbywa się bezpłatnie w terminie do

48h od daty złożenia zlecenia przez Zleceniodawcę pod bezwzględnym warunkiem, że Zleceniodawca

w historii przesyłek w swoim panelu użytkownika zaznaczy opcję ANULUJ. W przypadku braku

zaznaczenia opcji ANULUJ w panelu użytkownika usługę przyjmuje się za wykonaną za co zostanie

naliczona opłata zgodnie z cennikiem użytkownika. Anulowanie listu przewozowego można zlecić po

upływie 48h – nie później niż przed upływem 14 dni kalendarzowych pod bezwzględnym warunkiem,

że Zleceniodawca w historii przesyłek w swoim panelu użytkownika zaznaczy opcję ANULUJ. W

przypadku braku zaznaczenia opcji ANULUJ w panelu użytkownika usługę przyjmuje się za wykonaną

za co zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem użytkownika, natomiast w przypadku

zaznaczenia opcji ANULUJ w panelu użytkownika Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę opłatą

manipulacyjną w wysokości 5zł netto

Po upływie 14 dni kalendarzowych nie ma możliwości anulowania listu przewozowego. Za nadanie

przesyłki przez Zleceniodawcę na liście przewozowym, który wcześniej został przez niego anulowany

zostanie naliczona opłata karna w kwocie 100 zł. Nadawca nie wyraża zgody na nadanie przesyłki

przez Zleceniodawcę, na liście przewozowym który został przez niego anulowany.

18. Zleceniodawca ma obowiązek przygotować przesyłkę i jej opakowanie w taki sposób aby

zabezpieczyć ją przed wszelkim ryzykiem od momentu przyjęcia (odbioru) jej przez kuriera do

momentu jej doręczenia do odbiorcy – w czasie wszystkich czynności logistycznych (tj. transportu,

magazynowania, przenoszenia, przewożenia itd.) przed uszkodzeniem zarówno opakowania jak i

zawartości paczki (za uszkodzenie uważa się również odklejenie taśmy pakowej, folii , listu

przewozowego itd.). Zleceniobiorca nie odpowiada za uszkodzoną podczas czynności logistycznych

zawartość lub za opakowanie paczki a co za tym idzie za pomiary wykonane czytnikiem laserowym

oparte o skrajne punkty paczki. W przypadku niewłaściwego zapakowania paczki przez

Zleceniodawcę, uznaje się za poprawny wynik otrzymany podczas laserowego pomiaru wielkości

paczki dokonanego przez Kuriera (przewoźnika).

19. Wszelkie wytyczne dotyczące pakowania zawarte w regulaminach i wytycznych Kurierów (UPS,

FEDEX, DHL, Rohlig-Suus, DPD) stanowią nieodzowny element niniejszego regulaminu i przed

przygotowaniem przesyłki należy się zapoznać z wytycznymi poszczególnych Kurierów.

Skorzystanie z serwisu portalkurierski.pl oznacza jednoczesne zaakceptowanie wytycznych

dotyczących pakowania poszczególnych Kurierów a Zleceniodawca korzystając z listu przewozowego

wygenerowanego przez serwis portalkurierski.pl oświadcza, że zapoznał się z zasadami pakowania

określonymi przez poszczególnych Kurierów (UPS, FEDEX, DHL, Rohlig-Suus, DPD)

20. W przypadku gdy Kurier odbierze przesyłkę a następnie u Przewoźnika stwierdzone zostanie, iż

paczka jest nieprawidłowo zapakowana – pomimo tego, że kurier odebrał przesyłkę od

Zleceniodawcy – Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami przesyłki w podwójnej wysokości

(dostarczenie na magazyn po odbiorze przez Kuriera i zwrot do Zleceniodawcy).

Rozdział 4. Warunki płatności

1. Za wszystkie zrealizowane usługi zlecone przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca naliczy opłatę

zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.

2. Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem platformy transferuj.pl bądź przelewem na

konto Zleceniobiorcy.

3. Zleceniobiorca ma prawo zmiany cen w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie nowego

cennika na stronie portalkurierski.pl

4. Każdorazowe logowanie lub/i złożenie zlecenia oznacza akceptację obowiązującego cennika oraz

regulaminu serwisu portalkurierski.pl i regulaminów przewoźników tj. przedsiębiorstw UPS, FEDEX,

DHL, Rohlig-Suus, DPD. Odnośniki do regulaminów firm przewozowych znajdują się poniżej w

rozdziale „postanowienia końcowe”.

5. Zleceniobiorca wystawia fakturę każdego 2 i 16 dna miesiąca za wykonane usługi i umieszcza ją w

panelu Zleceniodawcy. Zleceniodawca ma obowiązek pobrania faktury z panelu klienta w zakładce

faktury dla użytkowników zarejestrowanych. Dla pozostałych zarejestrowanych użytkowników

faktury wystawiane są w każdą sobotę i umieszczane w panelu Zleceniodawcy. Zleceniodawca ma

obowiązek pobrania faktury z panelu klienta w zakładce faktury dla użytkowników zarejestrowanych.

W przypadku użytkowników niezarejestrowanych faktura wystawiana jest na dane wysyłającego

podane w zleceniu i wysyłana mailowo w każdą sobotę na adres podany w czasie składania zlecenia –

w postaci pliku PDF na co Zleceniodawca wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin.

Zleceniodawca wyraża dodatkowo zgodę na otrzymywanie faktur korygujących, not korygujących i

innych dokumentów w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przy rejestracji adres mailowy i

zobowiązuje się do natychmiastowego potwierdzenia odbioru dokumentów drogą mailową na adres

bok@portalkurierski.pl Istnieje możliwość wysłania faktury, faktury korygującej, noty korygującej i

innych dokumentów listem poleconym na wyraźne żądanie Zleceniodawcy skierowane drogą e-mail

na adres: bok@portalkurierski.pl. (Za przesłanie pocztą naliczana jest opłata manipulacyjna w

kwocie 10zł). W przypadku niezgodności danych dotyczących Zleceniodawcy zawartych na fakturze,

Zleceniodawca może wysłać notę korygującą do Zleceniobiorcy na adres: R2G Polska sp. z o.o. z

siedzibą w Warszawie, adres: ul. Józefa i Jana Rostafińskich 4, Warszawa (kod pocztowy: 02-593),

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

6. Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia serwisu drogą mailową na adres

bok@portalkurierski.pl w przypadku nie otrzymania faktury lub jej braku w panelu użytkownika.

7. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7

dni od jej wystawienia. Terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na

fakturze koncie bankowym. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości zadłużenia

z kwoty pobrania dla Zleceniodawcy, na co Zleceniodawca wyraża zgodę.

8. Zleceniodawca akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie od Zleceniobiorcy

wiadomości tekstowych SMS o charakterze informacyjnym na numer telefonu podany w trakcie

rejestracji o wystawionej fakturze VAT, o braku zapłaty w terminie płatności, o zagrożeniu

przekazaniem sprawy do firmy windykacyjnej ze względu na brak zapłaty faktury VAT oraz innych

wiadomości tekstowych SMS.

9. W przypadku braku zapłaty za fakturę VAT w terminie , Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość

do obciążenia Zleceniodawcy kwotą równowartości 40 euro określoną w artykule 10 ustawy z dnia 8

marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, tytułem rekompensaty za koszty

odzyskiwania należności. W sytuacji przekazania sprawy do Sądu, Zleceniobiorcy przysługuje prawo

wystąpienia o naliczenie odsetek ustawowych. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie od

Zleceniobiorcy informacji drogą elektroniczną (e-mail) dotyczących płatności i terminów zapłaty

faktur VAT. Zakwestionowanie przez Zleceniodawcę faktury bądź jej części powinno zostać zgłoszone

Zleceniobiorcy do pięciu dni po jej wystawieniu poprzez wysyłanie wiadomości mailowej na adres

bok@portalkurierski.pl .

10. W przypadku nie uregulowania płatności Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy w terminie 2 dni

kalendarzowych od daty terminu płatności faktury, konto wykorzystywane przez Zleceniodawcę w

serwisie portalkurierski.pl zostanie automatycznie zablokowane przez Zleceniobiorcę. Tym samym

Zleceniodawca straci możliwość korzystania z indywidualnych warunków cenowych i form rozliczania.

Dodatkowo do faktury wystawionej Zleceniodawcy, automatycznie zostaną naliczone odsetki

ustawowe, liczone od dnia wyznaczającego termin płatności faktury. W przypadku, kiedy

Zleceniodawca wyraża chęć zakończenia współpracy ze Zleceniobiorcą i zaprzestania korzystania z

usług Zleceniobiorcy, nie zwalnia go to z opłaty za monitowanie, odsetek ustawowych i pozostałych

zaległości finansowych w stosunku do Zleceniobiorcy.

11. Wszelkie ceny wyrażone w niniejszym regulaminie są cenami netto, do których zostanie naliczony

podatek VAT według obowiązującej stawki.

12. Planowany termin zwrotu pobrania za przesyłki pobraniowe wynosi 24h licząc od daty doręczenia

przesyłki.

13. W przypadku omyłkowego przelewu pieniędzy z tytułu zwrotu pobrania ( pobrań ) przez

Zleceniobiorcę na konto Zleceniodawcy, Zleceniobiorca ma prawo do potrącenia omyłkowo przelanej

kwoty z najbliższego zwrotu pobrania dla Zleceniodawcy. W przypadku gdy Zleceniobiorca nie jest

dłużny w stosunku do Zleceniodawcy za jakiekolwiek pobrania Zleceniodawca ma obowiązek do

zwrotu niesłusznie otrzymanych pieniędzy od Zleceniobiorcy w ciągu 3 dni na konto Zleceniodawcy.

14. Wszelkie zmiany cen usług (nie dotyczy kar ,dopłat ,itd.) nie stanowią zmiany regulaminu.

Rozdział 5. Umowa Prorogacyjna (umowa przedprocesowa).

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosunku prawnego powstałego na mocy

niniejszego regulaminu jest właściwy miejscowo sąd powszechny.

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od 2011-08-30.

Ostatnia aktualizacja 2016-10-06.

Regulamin może zostać zmieniony poprzez opublikowanie jego na stronie Zleceniobiorcy

portalkurierski.pl.

Integralną częścią w/w regulaminu są regulaminy przedsiębiorstw UPS, FEDEX, DHL, ROHLIG SUUS, DPD dostępne na ichstronach internetowych .

W przypadku niezgodności z kodeksem cywilnym a szczególnie z art. 385 kodeksu cywilnego,

niezgodny punkt regulaminu uznaje się za nieważny.

Przewoźnik UPS

Usługa

Dopłata za usługę

Dopłata za weryfikację

Paczka niestandardowa krajowa

9,84zł

5zł

Paczka niestandardowa międzynarodowa

25zł

5zł

Duża paczka

142zł

5zł

Przekroczenie maksymalnych wymiarów

142zł

5zł

Zaniżenie wagi rzeczywistej i/lub wymiarowej paczki w przypadku kiedy ma to wpływ na zmianę ceny usługi.

*Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem serwisu www.portalkurierski.pl

5zł

Nadanie paczki której waga rzeczywista i/ lub gabarytowa przekracza 70 kg

**Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem UPS

5zł

Przewoźnik DHL

Usługa

Dopłata za usługę

Dopłata za weryfikację

Paczka niestandardowa

20zł

5zł

Przekroczenie maksymalnych wymiarów

**Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem DHL

5zł

Nadanie paczki której waga rzeczywista przekracza 25 kg

**Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem DHL

5zł

Paleta niestandardowa

+100% ceny usługi podstawowej

5zł

Przewoźnik FEDEX

Usługa

Dopłata za usługę

Dopłata za weryfikację

Paleta niestandardowa

+50% ceny podstawowej

5zł

Paczka niestandardowa

+50% ceny podstawowej

5zł

Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej wagi tj. 1000kg

620zł

5zł

Przekroczenie maksymalnych wymiarów palety: obliczenie wagi wymiarowej palety i wybranie z dwóch (waga rzeczywista/waga wymiarowa) większej.

+100% ceny podstawowej + cena za paletę w odpowiednim przedziale wagowym zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem serwisu www.portalkurierski.pl

5zł

Zaniżenie wagi rzeczywistej i/lub wymiarowej paczki w przypadku kiedy ma to wpływ na zmianę ceny usługi.

*Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem serwisu www.portalkurierski.pl

5zł

Nadanie paczki której waga rzeczywista i/ lub gabarytowa przekracza 70 kg

**Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem FEDEX

5zł

Przewoźnik K-EX

Usługa

Dopłata za usługę

Dopłata za weryfikację

Paleta niestandardowa

**Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem K-EX

10zł

Paczka niestandardowa

+20

10zł

Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej wagi tj. 800kg

**Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem K-EX

10zł

Przekroczenie maksymalnych wymiarów paczki lub palety

**Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem K-EX

10zł

Dłużyca

75zł

10zł

Przesyłka gabarytowa

50zł

10zł

Zaniżenie wagi rzeczywistej i/lub wymiarowej paczki w przypadku kiedy ma to wpływ na zmianę ceny usługi.

*Cena zgodna z aktualnym, ogólnym cennikiem serwisu www.portalkurierski.pl

10zł